Probleme-cheie in integrarea tinerilor in campul muncii

Studiul sociologic ”Probleme-cheie în integrarea tinerilor în câmpul muncii”, a urmărit scopul de a identifica problemele cu care se confruntă tinerii în integrarea lor pe piaţa forţei de muncă și elaborarea recomandărilor practice ce țin de facilitarea procesului de tranziție de la școală la muncă, pentru creșterea ratei de angajare a tinerilor în câmpul muncii.

Cercetarea vine cu un șir de răspunsuri la întrebările cheie: care sunt așteptările tinerilor cu privire la locul de muncă; ce îi poate motiva sau descuraja; ce vor angajatorii de la tineri și care sunt condițiile de angajare la primul loc de muncă; cum pot fi traseele de acces pentru tineri la locurile de muncă mai bine structurate și îmbunătățite; cum pot fi încurajați mai mulți angajatori să angajeze tineri şi ce măsuri trebuie de întreprins pentru a facilita tranziția de la școală la muncă. Rezultatele cercetării demonstrează că integrarea tinerilor în câmpul muncii este un proces complex datorită specificului etapelor componente şi formelor pe care le impune, precum și situației pe piața muncii autohtonă.

Alegerea profesiei si aspiratiile tinerilor 

Studiul sociologic "Alegerea profesiei și aspirațiile tinerilor privind învățământul superior din Republica Moldova" a avut drept scop evidențierea motivațiilor și percepțiilor studenților cu privire la alegerea profesiei și studii superioare, precum și elaborarea unor recomandări practice ce țin de perfecționarea procesului de orientare profesională și pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior.

coperta conf demogr 2017

Rapoartele științifice prezentate în cadrul conferinței internaționale ”Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția anului 2017, au cuprins o tematică largă cu privire la unele particularități în dinamica principalelor procese demografice din mai multe țări, Republica Moldova, România, Polonia, Ucraina și Belarus. Transformări demografice, tranziția fertilității, dinamica sănătății populației, îmbătrânirea demografică, precum și impactul acestora asupra domeniilor economic și social și-au găsit reflectare în această culegere.

 

coperta roStudiul „Tinerii pe piaţa muncii din Republica Moldova: competenţe şi aspiraţii” prezintă tabloul general bazat pe datele statistice disponibile ale situației tinerilor pe piața forței de muncă, în contextul proiecțiilor demografice și obiectivelor de dezvoltare durabilă. Situația tinerilor pe piața muncii din Moldova este una alarmantă. Analiza datelor mici privind percepția șomajului de către tineri arată că o combinație a lipsei de oportunități, în special a locurilor de muncă decente, precum și a competențelor, în special a celor transferabile, reprezintă obstacole majore în calea angajării lor.

coperta conf 2016 2

Îmbătrânirea demografică accentuată, fertilitatea scăzută, indicatorii nefavorabili ai sănătății populației și emigrația în masă a populației tinere duc la scăderea continuă a efectivului populației și deteriorarea structurii pe vârste, astfel modificând imaginea demografică a țării. După cum arată prognozele demografice ale instituțiilor internaționale și naționale, în deceniile viitoare declinul va continua. Sporul natural și migrațional negativ poate determina reducerea numărului populației Republicii Moldova cu circa 40% către anul 2050.

2015 cresterea ec În prezentul articol se analizează tendințele principale în evoluția populației Republicii Moldova. Se constată consolidarea procesului de reducere a numărului populației și degradarea  structurii demografice. Menținerea unui nivel scăzut al fertilității pe parcursul de mai mult de două decenii, mortalitatea înaltă și speranța de viață scăzută determină procesul de scădere  naturală a populației. Migrația externă masivă accelerează scăderea populației și îmbătrânirea demografică. 

 

 2014imag Scopul principal al Sesiunii științifice ”Dezvoltarea demografică: provocări pentru politicile sociale”, organizată în cadrul Conferinței internaționale ”Creșterea economică în condițiile globalizării”, este discutarea problemelor-cheie ce țin de modificările structurale ale populației, de calitatea potențialului uman și elaborarea unor recomandări științific argumentate în adresa organelor de resort pentru consolidarea și creșterea eficienței politicilor în domeniul populației și dezvoltării. 

 

 

Яндекс.Метрика