La 1-2 octombrie 2018 a avut loc Conferința regională ”Enabling Choices: Population Dynamics and Sustainable Development” (ICPD+25) care s-a desfășurat la Palatul Națiunilor Unite, Geneva (Elveția).

Delegația din Republica Moldova a fost constituită de reprezentanți ai UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, mediului academic și societății civile.

Dna Olga Gagauz, dr.hab, vice director al Institutului Național de Cercetări Economice, cercetător științific principal în cadrul Centrului de Cercetări Demografice a avut onoarea de a interveni în cadrul sesiunii Dinamica populației și dezvoltarea sustenabilă (Population Dynamics and Sustainable Development) cu unele informații referitoare la progresele obținute de Republica Moldova în domeniul cercetărilor demografice și implementarea acestora în politici publice.

Textul prezentării:

 

 

 

 

 

La 12 octombrie 2018 a avut loc prezentarea studiului sociologic „Probleme-cheie în integrarea tinerilor în câmpul muncii”, realizat în cadrul proiectului ”Observatorul de competențe axat pe tineri”.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Biroului Național de Statistică și alți parteneri sociali preocupați de situația tinerilor pe piața forței de muncă.

 

 

probleme cheie in integrarea tinerilor

 

 

 

La 11-12 octombrie 2018 a avut loc Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică „Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate”, ediţia a XIII-a. În cadrul sesiunii șiințifice ”Transformări demografice și priorități de politici” au fost abordate diferite aspecte ale dinamicii populației, impactul acestora asupra dezvoltării socioeconomice si politici necesare. Programul sesiunii îl puteți accesa aici.

 

 

Conf oct 2018 Conf oct 20181

 

 

 

Chișinău, 29 mai 2018Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice, a organizat lansarea studiului, Alegerea profesiei și aspirațiile tinerilor privind învățământul superior din Republica Moldova.

În cuvânt de salut, Directorul INCE, membru-corespondent Alexandru Stratan a menționat că acest studiul a fost realizat în cadrul Observatorului de Competențe axat pe Tineri, al cărui scop este de a oferi informații și soluții inovatoare ce ar facilita integrarea tinerilor în câmpul muncii.

Autorii studiului Elena Carcea și Elena Hrusciov, prezentând rezultatele studiului au relatat că în prezent tinerii acordă o importanță majoră studiilor superioare. În opinia studenților, studiile superioare le oferă posibilități sporite de autorealizare și integrare socioprofesională, contribuie la formarea abilităților de studiere continuă și acces mai mare la posturi de muncă mai plătite.

Conform percepțiilor tinerilor printre cele ”mai bune profesii” sunt: programator, economist, manager-antreprenor, jurist. În alegerea specialității/profesiei tinerii mai mult se bazează pe dorințele și abilitățile proprii și mai puțin de gradul de solicitare a profesiei pe piața forței de muncă.

Printre cele mai importante surse de informare utilizate de către tineri atunci când și-au ales specialitatea au fost menționate: site-urile universităților și alte surse din internet. Școală și centrele de ghidare în carieră au avut un rol mai mic în orientarea tinerilor în procesul de alegere a specialității.

Circa două treimi din studenții intervievați aspiră la o carieră profesională în domeniul specialității pe care o studiază. Totodată, o pondere foarte înaltă a studenților au intenția/ar dori să muncească în perioada studiilor − circa 81% atât din motive materiale, cât și pentru a forma unele competențe/experiențe, ceea ce prezintă o provocare pentru instituțiile superioare atât din punctul de vedere al însușitei studenților, cât și al probabilității înalte de retragere de la studii.

Olga Gagauz, coordonatorul studiului, vicedirector al INCE a menționat că pe piața forței de muncă există o discordanță semnificativă între cerere și ofertă pe specialități. Astfel, un obiectiv important în pregătirea cadrelor prezintă racordarea specialităților cu necesitățile economiei naționale.

Angela Timuș, dr. în economie, conferențiar universitar, a accentuat importanța ghidării în carieră în cadrul școlii, iar pentru facilitarea alegerii viitoarei profesii este necesar să se implice cadrele didactice în comun cu angajatorii pentru a pune în comparație vocația și abilitățile elevului cu viitoarele competențe și abilități solicitate de angajatori.

Victoria Cociug,dr. în economie, conferențiar universitar, a evidențiat că problema formării unor cadre calificate care au obținut cunoștințe, competențe și abilități este una sistemică, prin implicarea plenară a liceelor, universităților și mediului de afaceri în acest proces. Succesul este realizabil când întreprinderile și organizațiile în comun cu universitățile se vor implică în pregătirea studenților prin modalități diferite (ore facultative, recrutarea la practica, implicarea în proiecte ș.a.) contribuind la formarea abilităților specifice.

Ștefan Calancea, director adjunct ANOFM a subliniat că în pofida faptului că programul școlar prevede ghidarea în carieră, oricum elevii încă nu sunt informați la nivelul necesar. Circa 60 la sută din persoanele care își caută un loc de muncă sunt fără o specialitate, dar și cei care dețin studii superioare nu fac față cerințelor angajatorilor.

Radu Mereniuc lector UTM a relatat despre experiența UTM în atragerea angajatorilor în procesul de predare pentru a dezvolta și apropia competențele absolvenților la solicitările angajatorilor.

Gheorghe Șușu, directorul Centrului Universitar de Ghidare și Consiliere în Carieră din cadrul Universității Agrare din Moldova a subliniat faptul căproblema Republicii Moldova mai constă și în ofertele salariale mici, din această cauză angajarea ulterioară a tinerilor specialiști conform profesiei deținute devine complicată. Partenerii de peste hotare (sunt foarte multe oferte din România) atrag cei mai buni studenți pentru că îi motivează cu salarii mai mari și condiții de muncă decente.

Participanții la eveniment au constatat că rezultatele studiului sunt foarte sugestive pentru mediul universitar și, în același timp, denotă realitatea sistemului de educație din Republica Moldova. Racordarea procesului de pregătire a cadrelor la cerințele pieței muncii necesită eforturi comune ale tuturor actorilor sociali, precum și dedicație și atitudine responsabilă a tinerilor pe parcursul studiilor.

Pentru mai multe informații:

Liliana Cușnir, Centrul de Cercetări Demografice, mob.: 069065559; E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Accesează raportul aici.

 

alegerea profesiei pe piata fortei de munca5     alegerea profesiei pe piata fortei de munca2

 

alegerea profesiei pe piata fortei de munca3     alegerea profesiei pe piata fortei de munca1

  

 

Chișinău, 15 mai 2018Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice, a organizat lansarea de carte „ASIGURAREA CU PENSIE DE ÎNTREȚINERE A COPIILOR CU PĂRINȚI DIVORȚAȚI”, autori: Inga Chistruga-Sînchevici și Roman Talmaci. În cadrul evenimentului au fost prezentate unele rezultatele ale studiului care arată că numărul dosarelor ce presupun stabilirea pensiei de întreținere a copilului reprezintă 75% din totalul dosarelor de desfacere a căsătoriei ce implică copii minori și în mai puțin de un sfert din cazuri, debitorii achită pensie de întreținere a copiilor cu regularitate.

Vorbind despre carte , Inga Chistruga-Sînchevici cercetător științific al Centrului de Cercetări Demografice, a subliniat că legislația Republicii Moldova îi obligă pe părinți să poarte răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor, și sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material. Însă realitatea actuală ne oferă o multutudine de situații de neglijare a copiilor după divorțul părinților care pe lângă carențele afective trăite se mai confruntă și cu lipsa mijloacelor financiare suficiente pentru un trai decent.

Datele studiului sunt în acord cu informațiile obținute de la executorii judecătorești din țară. Astfel, din totalul celor 22709 de dosare cu privire la pensia de întreținere date spre execuție doar în 26,4% debitorii achită cu regularitate pensia de întreținere, în 35,9% achitările sunt neregulate și în 37,7% deloc nu se achită pensie de întreținere. Din cauza lipsei locurilor de muncă, salariilor decente, dar și al altor probleme de ordin personal, debitorii nu întotdeauna reușesc să-și onoreze responsabilitatea de a participa la întreținerea copiilor.

Cauzele de neachitare a pensiei de întreținere în concepția respondentelor sunt: 28,4% sunt în imposibilitatea de-a achita, 23,2% din cauza formării unei noi familii, 29% nedorința de-a achita și în 16,1% din situații părintele în custodia căruia copilul a rămas nu a solicitat pensie de întreținere.

Sumele pensiilor alimentare de care beneficiază părinții cu copii divorțați în majoritatea situațiilor sunt foarte modeste. În corespundere cu datele studiului cantitativ în 24,6% din situații suma pensiei de întreținere a fost stabilită în funcție de salariul/veniturile fostului soț/fostei soții și tot în aceeași proporție în baza înțelegerii dintre foștii soți, în 22,6% în dependență de minimul de existență, și în 9% în funcție de necesitățile copilului.

Majoritatea măsurilor de sancționare a debitorilor care nu-și onorează obligațiunea de a achita pensie de întreținere sunt apreciate drept ineficiente.

Dl președinte Roman Talmaci, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, coautorul cărții a menționat că din an în an crește numărul de dosare date în executare pentru achitarea pensiei de întreținere a copiilor, eficiența scăzută a mecanismelor existente de executare a pensiilor de întreținere a copiilor, necesitatea întreprinderii unor măsuri pentru executarea silită, garantată de stat. Totodată s-a accentuat că prin ședințe de conciliere a foștilor soți în fața executorului judecătoresc în circa în 40% aceștia găsesc soluții pentru rezolvarea problemei de achitare a pensiei de întreținere a copiilor.

Elena Belei, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat despre importanța tematicii cărții deoarece în Republica Moldova se lucrează mult la acest aspect însă după cum se ilustrează în studiul dat mai este necesar de muncit.

Pentru mai multe informații:

Liliana Cușnir, Centrul de Cercetări Demografice, mob.: 069065559; E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

eveniment asigurare cu pensie     eveniment asigurare cu pensie 1

 

eveniment asigurare cu pensie 2

 

eveniment asigurare cu pensie 3

 

eveniment asigurare cu pensie 4

 

Chișinău, 19 decembrie 2017 – Centrul de Cercetări Demografice în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, au lansat „Indicele Integral Teritorial de Securitate Demografică:”. Acesta prezintă situația demografică a raioanelor țării în plan comparativ, fiind examinate patru aspecte cheie: tendințele demografice, sănătatea populației, siguranța socială și ocuparea forței de muncă.

Potrivit IITSD, cea mai bună situație demografică în ultimii doi ani se atestă în municipiul Chișinău, care a acumulat 70,2 puncte în 2014 și 69,2 în 2016. Cea mai rea situație s-a înregistrat în raionul Dondușeni – 45,5 de puncte în 2014 și în raionul Șoldănești – 43,5 în 2015 și 45,8 de puncte în 2016.  În general, în ultimii doi ani s-a observat o îmbunătățire relativă a Indicelui de securitate demografică în mai mult de jumătate din raioanele țării, dar există un decalaj foarte mare între raioane.

„Este îmbucurător faptul că deja multe strategii și planuri de dezvoltare națională, regională și comunitară includ și un compartiment dedicat tendințelor demografice care vor influența țara, regiunea sau comunitatea. Calcularea Indicelui Integral Teritorial de Securitate Demografică  a fost importantă pentru monitorizarea și evaluarea politicilor socioeconomice și demografice la nivel teritorial de către autoritățile publice centrale și locale, totodată oferind suport pentru noile inițiative”,  a menționat  Anastasia Oceretnîi, Secretar de Stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

“Republica Moldova este în curs de elaborare a unei noi strategii de dezvoltare a țării până în anul 2030. Indicatorul de Securitate Demografică va ajuta autorii de politici să înțeleagă mai bine contextul demografic al fiecărui raion în parte și să elaboreze politici bazate pe dovezi, pentru a răspunde provocărilor demografice ale țării”, a spus Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Moldova.

În domeniul demografic în anul 2016, indicatorul oscilează de la un raion la altul de la 67,5 până la 37,2 puncte, fapt determinat în mare parte de sporul natural și migrațional și mai puțin de numărul de nașteri, deoarece rata totală de fertilitate rămâne neschimbată. Spre exemplu, situația demografică în Ștefan-Vodă s-a îmbunătățit cu nouă poziții, datorită creșterii sporului natural (diferența dintre numărul născuților-vii și numărul decedaților în perioada de referință) și reducerii  migrației,  iar rata totală de fertilitate a crescut cu 0,1 puncte.

În domeniul sănătății, indicatorul oscilează în limitele de 66,2-45,3 puncte, diferența dintre valoarea maximă și minimă fiind cea mai mică în comparație cu alte aspecte analizate, adică starea sănătății populației se menține în linii mari la același nivel în toate raioanele. În 18 unități teritorial-administrative situația la capitolul sănătate s-a îmbunătățit puțin, dar oricum a rămas nesatisfăcătoare.

Indicatorul social oscilează în limitele de la 91,4-55,7 puncte, în acest domeniu fiind înregistrată cea mai mare diferență dintre raioane. În anul 2016 comparativ cu 2014, în plan social, situația s-a îmbunătățit în 12 raioane (Drochia, Râșcani, Soroca, Ungheni, UTA Găgăuzia, Strășeni, Orhei, Criuleni, Sângerei, Șoldănești, Călărași și Telenești).

În domeniul ocupațional, limitele variază între 53,6-24,2 puncte, ceea ce înseamnă că doar jumătate sau a patra parte din potențialul de muncă al țării este valorificat.  În anul 2016 s-au creat doar cca 50 mii de locuri de muncă noi, cu 43% mai puțin față de anul 2014. Doar în mun. Chișinău se menține o situație stabilă, înregistrând 53% din totalul locurilor de muncă nou create în anul 2016.

Potrivit autorilor IITSD, în R. Moldova există un decalaj semnificativ în dezvoltarea socioeconomică și demografică a unităților administrativ-teritoriale.

Lipsa oportunităților de angajare în câmpul muncii, salariile mici și gradul scăzut de siguranță socială corelează cu sporul migrațional negativ, contribuind la agravarea situației demografice, depopularea și aprofundarea procesului de îmbătrânire demografică”, a menționat Olga Gagauz, autoarea studiului.

În aceste condiții, promovarea unei strategii de dezvoltare teritorială axată pe dezvoltarea echilibrată a regiunilor și creșterea standardelor de viață a populației constituie o direcție prioritară a politicilor de stat.

NOTĂ:

Pentru mai multe informații:

 

Liliana Cușnir, Centrul de Cercetări Demografice, mob.: 069065559; E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

La 22 septembrie a fost lansat Policy Paper „Indicele Integral Teritorial de Securitate Demografică” care ne oferă o imagine de ansamblu și în profil administrativ-teritorial cu privire la securitatea demografică. Indicele este construit în bază a patru blocuri: dezvoltarea demografică, sănătatea populației, siguranța socială și condițiile pe piața forței de muncă.

Olga Găgăuz prezentând indicele a declarat că IITSD demonstrează un decalaj semnificativ în dezvoltarea socioeconomică și demografică a unităților administrativ-teritoriale. Lipsa oportunităților de angajare în câmpul muncii, salariile mici și gradul scăzut de siguranță socială corelează cu sporul migrațional negativ, contribuind la agravarea situației demografice, depopularea și aprofundarea procesului de îmbătrânire demografică. În condițiile actuale promovarea unei strategii de dezvoltare teritorială axată pe dezvoltarea echilibrată a regiunilor și creșterea standardelor de viață a populației prezintă o direcție prioritară a politicilor de stat.

Anastasia Oceretnîi, viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei a declarat că monitorizarea continue a securității demografice este foarte necesară, prezentând un suport în elaborarea politicilor bazate pe evidențe ca să atingem scopul de-a asigura populația țării cu un trai mai bun. Autoritățile Publice Locale pot folosi aceste date pentru a veni cu strategii de dezvoltare  la nivel local.

Eduard Mihalaș, Analist de Programe Populație & Dezvoltare și Gender, UNFPA, Fondul ONU pentru Populație a subliniat că UNFPA Moldova va oferi suport Guvernului Moldovei pentru o regândire a politicilor demografice, inclusiv în reducerea discrepanțelor teritoriale, astfel încât acestea să fie fundamentate pe drepturile omului, dovezi și experiența internațională, pentru a răspunde la scăderea rapidă a populației, speranței de viață joasă, îmbătrânirii demografice și a migrației forței de muncă. 

indicele integral teritorial 

indicele integral teritorial2

Яндекс.Метрика