Asigurarea cu pensie de intretinereÎn lucrare sunt reflectate problemele ce țin de asigurarea copiilor cu pensie de întreținere în urma divorțului. Fundamentată în baza rezultatelor investigaţiilor sociologice complexe, monografia abordează particularitățile disoluției familiei și cadrului legal de protecție a copiilor cu părinți divorțați. O componentă aparte este studiul privind contribuțiile părinților la asigurarea bunăstării copiilor și evaluarea practicilor naționale și internaționale de asigurare a copiilor cu pensie de întreținere. Monografia se adresează specialiștilor din domeniul protecției drepturilor copilului și familiei, sociologiei, dreptului, demografiei și tuturor celor preocupați de problemele familiale și protecția socială a copiilor.

metodologia Recensamintelor

Curenta monografie se axează pe rezultatele cercetării cu privire la metodologia și practica organizării recensămintelor populației în Republica Moldova. Lucrarea analizează particularitățile istorice de desfășurare a recensămintelor populației, experiența mondială în acest domeniu, practici moderne de organizare a recensământului. Un capitol aparte este dedicat analizei metodologiei de organizare a Recensământului populației din Republica Moldova din 2004 și Recensământului Populației și al Locuințelor din 2014. Această lucrare este o încercare de a răspunde la unele probleme și provocări impuse de situația existentă în Republica Moldova și oferă o analiză generală a practicii internaționale cu privire la modernizarea recensământului tradițional, încercând să identifice modelul potrivit specificului unei țări anume care ar putea fi implementat și în țara noastră.

coperta SavelievThe study presents methodological approaches for assessing the impact of demographic ageing on socio-economic development based on a system of indicators characterizing the situation in different areas- labour market, education, health, social protection and the system of retirement. There are developed recommendations to improve the monitoring of demographic ageing.

The paper addresses to specialists from central and local public authorities, scientific researchers, PHD students, teachers, students and all those concerned with population and development issues. 

ccd-rolul-profesional-parental

This paper introduces issues reflecting women position on labour market joining with her family and maternal roles. Structured under a wide range of statistical and empirical study of women childbearing age live,  the monograph addresses current particularities and changes in reproductive behaviour of woman, which facilitated the decreasing birth rate indicators. The paper evaluates the determinants in achieving the intention and desire of a woman to bear a child, the opportunities of professional integration of women from Republic of Moldova at different stages of family life and some issues that appear  in reconciliation of parental roles. Another component is the study regarding the dynamics of employment indicators, the dimensions of economic inactivity of women and the interdependence of a woman to work or bear a child. Are developed the services on extra-familial preschool education from the country and the policy of sustaining families with children as a necessity in reconciliation the women's social roles.

Monografia-Familia-Cont-intre-traditional-si-modern

Based on the socio-demographic study, are analyzed aspects of changing family structure, dynamics of marriage and divorce, both nationally and at European level. Particular attention is paid to birth research, the analysis of changes in the transverse and longitudinal and extramarital birth. There is highlighted determinants of family and marriage transformation, it is realised comparative analyse of demographic policies in countries with low birth rates, are developed proposals related to family policies in Moldova.

Moldova-belorusiia

В монографии представлена динамика основных демографических процессов (рождаемость, смертность, миграция) в Молдове и Беларуси, определены  общие тенденции для обеих стран, а также особенности демографического развития. Разработаны некоторые рекомендации по управлению демографическими процессами.

Монография подготовлена в рамках двустороннего проекта  «Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия в Беларуси и Молдове» 

На основе доступных и сопоставимых по странам статистических показателей рассматриваются демографические тенденции в развитии населения Молдовы и Беларуси, прослеживаются основные изменения демографических показателей, сделана попытка объяснить движущие силы наблюдаемых процессов. Сравнительный анализ демографических вызовов в Молдове и Беларуси представляет особый интерес исходя из того, что обе страны имеют общее политическое, социально-экономическое и демографическое прошлое, что нашло свое отражение в возрастной структуре населения, показателях рождаемости и продолжительности жизни. 

 

Яндекс.Метрика