Alegerea profesiei si aspiratiile tinerilor 

Studiul sociologic "Alegerea profesiei și aspirațiile tinerilor privind învățământul superior din Republica Moldova" a avut drept scop evidențierea motivațiilor și percepțiilor studenților cu privire la alegerea profesiei și studii superioare, precum și elaborarea unor recomandări practice ce țin de perfecționarea procesului de orientare profesională și pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior.

coperta conf demogr 2017

Rapoartele științifice prezentate în cadrul conferinței internaționale ”Creșterea economică în condițiile globalizării”, ediția anului 2017, au cuprins o tematică largă cu privire la unele particularități în dinamica principalelor procese demografice din mai multe țări, Republica Moldova, România, Polonia, Ucraina și Belarus. Transformări demografice, tranziția fertilității, dinamica sănătății populației, îmbătrânirea demografică, precum și impactul acestora asupra domeniilor economic și social și-au găsit reflectare în această culegere.

 

coperta conf 2016 2

Îmbătrânirea demografică accentuată, fertilitatea scăzută, indicatorii nefavorabili ai sănătății populației și emigrația în masă a populației tinere duc la scăderea continuă a efectivului populației și deteriorarea structurii pe vârste, astfel modificând imaginea demografică a țării. După cum arată prognozele demografice ale instituțiilor internaționale și naționale, în deceniile viitoare declinul va continua. Sporul natural și migrațional negativ poate determina reducerea numărului populației Republicii Moldova cu circa 40% către anul 2050.

 2014imag Scopul principal al Sesiunii științifice ”Dezvoltarea demografică: provocări pentru politicile sociale”, organizată în cadrul Conferinței internaționale ”Creșterea economică în condițiile globalizării”, este discutarea problemelor-cheie ce țin de modificările structurale ale populației, de calitatea potențialului uman și elaborarea unor recomandări științific argumentate în adresa organelor de resort pentru consolidarea și creșterea eficienței politicilor în domeniul populației și dezvoltării. 

 

 

În prezent, creșterea populației mondiale este o problemă globală având repercusiuni multiple asupra tuturor domeniilor vieții umane: securitatea alimentară, mediul ambiant, ocrotirea sănătății, distribuirea forței de muncă, migrația etc.

Подробнее...
Яндекс.Метрика