СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Chișinău, 13 mai 2016 –Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice al AȘM, a organizat masa rotundă dedicată Zilei Internaționale a Familiei. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele cercetării sociologice Asigurarea cu pensie de întreținere a copiilor cu părinți divorțați” care arată că numărul dosarelor ce presupun stabilirea pensiei de întreținere a copilului reprezintă 75% din totalul dosarelor de desfacere a căsătoriei ce implică copii minori și în mai puțin de un sfert din cazuri, debitorii achită pensie de întreținere a copiilor cu regularitate.

Prezentând rezultatele analizei, Inga Chistruga-Sînchevici, dr. în sociologie a constatat că legislația Republicii Moldova îi obligă pe părinți să poarte răspundere pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor, și sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material. Însă realitatea actuală ne oferă o multitudine de situații de neglijare a copiilor după divorțul părinților care pe lângă carențele afective trăite se mai confruntă și cu lipsa mijloacelor financiare suficiente pentru un trai decent.

Datele studiului sunt în acord cu informațiile obținute de la executorii judecătorești din țară. Astfel, din totalul celor 22709 de dosare cu privire la pensia de întreținere date spre execuție doar în 26,4% debitorii achită cu regularitate pensia de întreținere, în 35,9% achitările sunt neregulate și în 37,7% deloc nu se achită pensie de întreținere.

Cauzele de neachitare a pensiei de întreținere a copiilor sunt: 28,4% sunt în imposibilitatea de-a achita, 23,2%  din cauza formării unei noi familii, 29% nedorința de-a achita și în 16,1% din situații părintele în custodia căruia copilul a rămas nu a solicitat pensie de întreținere.

Majoritatea măsurilor de sancționare a debitorilor care nu-și onorează obligațiunea de a achita pensie de întreținere sunt apreciate drept ineficiente.

Dna președinte Elena Damaschin, a Centrul de Promovare a Medierii "PROMEDIERE" a accentuat importanța serviciilor de mediere în rezolvarea conflictelor familiale, în special la etapa pre divorț. S-a menționat existența unor dificultăți în funcționarea serviciilor de mediere: lipsa finanțării,  gradul scăzut de informare a populației.

Dl președinte Roman Talmaci, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a menționat că din an în an crește numărul de dosare date în executare pentru achitarea pensiei de întreținere a copiilor, eficiența scăzută a mecanismelor existente de executare a pensiilorde întreținere a copiilor, necesitatea întreprinderii unor măsuri pentru executarea silită, garantată de stat. Totodată s-a accentuat că prin ședințe de conciliere a foștilor soți în fața executorului judecătoresc în circa în 40% aceștia găsesc  soluții pentru rezolvarea problemei de achitare a pensiei de întreținere a copiilor.

Dl Igor Chișca consultant superior la Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a atras atenția că în condițiile descentralizării un rol important în acest aspect îi revine administrației publice locale.

În baza rezultatelor studiului a fost propus un set de recomandări: măsuri legislative pentru a încuraja plata voluntară a debitorilor (reduceri de impozite și alte beneficii); revizuirea modalităților de stabilire a pensiei de întreținere a copiilor în funcție de situația social-economică a debitorilor (angajarea în câmpul muncii); crearea unor programe de asistență pentru părinții care nu sunt susținuți de către foștii soți în procesul de creștere și educare a copiilor; revederea modalităților de sancționare a debitorilor care nu-și onorează obligația de a contribui la  întreținerea copiilor (privarea de permis, licențe de activitate etc.); acțiuni în domeniul încadrării în câmpul muncii a debitorilor.

20160513 101051

 

20160513 110433 apa                                 

20160513 101124 

 

20160513 105343 2 20160513 104408 2

 

 

Яндекс.Метрика